Una de las 'trascendentales' asambleas de la
Associació de ¿Creadors? Independents LQ

«